Examencommissies


Er zijn twee soorten examencommissies: de examencommissie per deliberatiepakket en de examencommissie per opleiding.

De examencommissie per deliberatiepakket is een door de faculteitsraad samengesteld orgaan dat bevoegd is om examenbeslissingen te nemen over een deliberatiepakket en om studieadvies uit te brengen. In deze examencommissies zetelen alle betrokken verantwoordelijke lesgevers van de verplichte opleidingsonderdelen. De voorzitter en secretaris werden door de faculteitsraad aangeduid:

Artikel 67 van het Onderwijs- en examenreglement academiejaar 2012-2013 bepaalt dat de voorzitter en secretaris van een examencommissie per deliberatiepakket dezelfde zijn als deze van de betreffende examencommissie per opleiding. De examencommissie per opleiding is een door de faculteitsraad samengesteld orgaan dat bevoegd is om examenbeslissingen te nemen over het geheel van de opleiding met het oog op de toekenning van een diploma en de graad van verdienste en om examentuchtbeslissingen te nemen.

Bachelor pedagogische wetenschappen: Martin Valcke (voorz.) en Ilse Derluyn (secr.)
Bachelor psychologie: Filip Geerardyn (voorz.) en Alain Van Hiel (secr.)
Schakelprog. en Voorbereidingsprog. ped.: Eric Broekaert (voorz.) en Roeljan Wiersema (secr.)
Schakelprog. en Voorbereidingsprog. psych.: Robert Hartsuiker (voorz.) en Ernst Koster (secr.)
Schakelprog. en Voorbereidingsprog. Soc. Werk: Geert Van Hove (voorz.) en Maria De Bie (secr.)
Master psychologie: Paul Verhaeghe (voorz.) en Eva Derous (secr.)
Master pedagogische wetenschappen: Tammy Schellens (voorz.) en Geert Devos (secr.)
Master sociaal werk: Maria De Bie (voorz.) en Geert Van Hove (secr.)
SLO: Andre Mottart (voorz.) en Ronald Soetaert (secr.)

Facultaire site psychologie en pedagogische wetenschappenPsychologie & Pedagogische Wetenschappen
Print