Welkom bij de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Decaan: Prof. dr. Geert De Soete

De faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, die momenteel ongeveer 5000 studenten telt, is een van de 11 faculteiten van de Universiteit Gent. Het academisch onderwijs, het innoverend wetenschappelijk onderzoek en de dienstverlening van de faculteit situeren zich op de vakdomeinen van de Psychologie en de Pedagogische Wetenschappen.

De faculteit biedt drie opleidingen aan:

Algemeen

De faculteit richt tevens de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) in voor alle opleidingen aan de Universiteit Gent

De faculteit is georganiseerd in 7 Logistieke diensten en 9 vakgroepen die alle mogelijke disciplines binnen de Psychologie en Pedagogische wetenschappen overkoepelen.

Facultaire site psychologie en pedagogische wetenschappenPsychologie & Pedagogische Wetenschappen
Print